Nạp thẻ
  • Tải Appstore
  • Tải Anroid
  • Tải Nox
Tải APK
Tin tức > Trang chủ

Giới Thiệu Phụ Bản Cày Cấp & Bạc


Phụ bản Cày Cấp gồm: Phụ bản Chính, Phụ bản EXP, Phụ bản Thí Luyện – Boss EXP, Phụ bản Bạc
Người chơi tiến hành nhấn vào icon Sảnh Phụ bản ở giao diện chính để vào giao diện Phụ bản.I. Phụ Bản Cày Cấp
* Phụ Bản Chính
Phụ bản Chính cung cấp cho người chơi bạc, tu vi, rương vật phẩm, ngọc khoá và lượng lớn EXP.
Mỗi ngày ở mỗi tầng phụ bản người chơi có 2 lần tham gia.
Sau khi vượt phụ bản có thể tiến hành x3 thưởng bằng 20 ngọc.Có thể tiến hành càn quét nhanh các tầng phụ bản đã đạt 3 sao.
Sau khi càn quét có thể cài lại số lần quét bằng Ngọc.

*Phụ Bản EXP
Phụ bản EXP gồm Phụ bản và Bí Cảnh Tăng Cấp.
- Phụ bản EXP: Mỗi ngày người chơi có 3 lần tham gia miễn phí. Người chơi có thể tiến hành gộp số lần Phụ bản lại cho 1 lần đi. Khi vào Phụ bản người chơi tiến hành Cổ Vũ để tăng ST lên quái và dung Thuốc EXP để tăng % EXP nhận được. Có thể mua thêm số lần tham gia bằng Ngọc, tăng VIP để tăng số lần mua.- Bí Cảnh Tăng Cấp: Mỗi ngày người chơi có 30 phút tham gia Bí Cảnh. Dựa theo cấp của người chơi sẽ phân phối số tầng quái phù hợp. Thoát PB giữa chừng vẫn giữ lại thời gian còn lại trong ngày.*PB Thí Luyện – Boss EXP
Người chơi tiến hành tham gia diệt Boss nhận EXP. Sau khi diệt Boss sẽ tiến hành lên tầng Boss kế tiếp.
Người chơi có thể tiến hành càn quét các tầng boss đã vượt qua vào ngày hôm sau.II. Bạc
Mỗi ngày người chơi có 3 lượt tham gia PB miễn phí. Có thể tiến hành gộp số lần PB lại cho 1 lần đi.


Ngoài PB Bạc các PB Tiến Bậc, Vật Liệu và các Phụ Bản khác đều có thể nhận được Bạc.

Các tin liên quan

Nội dung đang được cập nhật