Nạp thẻ
  • Tải Appstore
  • Tải Anroid
  • Tải Nox
Tải APK
Tin tức > Trang chủ

Hướng Dẫn Đầu Tư Các Gói Đầu Tư Cơ Bản


I. Đầu Tư Thẻ Tháng

  • Người chơi tiến hành đầu tư 680 Ngọc nhận về Ngọc Khoá gấp 10 lần.
  • Đầu tư hoàn trả liền 680 Ngọc Khoá. Sau đó mỗi ngày nhận 210 Ngọc Khoá trong 30 ngày
  •  


II. Đầu Tư Cấp


  • Người chơi có thể chọn 1 trong 3 gói 680, 1280, 1880 Ngọc để đầu tư. Nhận lên đến gấp 10 lần Ngọc Khoá.
  • Sau khi đầu tư đạt đủ mốc cấp sẽ nhận được thưởng Ngọc Khoá.
  • Đầu tư mốc thấp vẫn có thể tiến hành nâng cấp mốc cao hơn. Người chơi sẽ bù thêm Ngọc chênh lệch giữa 2 mốc. Sau khi nâng cấp ngươi chơi vẫn sẽ nhận được lượng Ngọc Khoá chênh lệch ở thưởng cấp đã nhận rồi.
  •  

Các tin liên quan

Nội dung đang được cập nhật