Nạp thẻ
  • Tải Appstore
  • Tải Anroid
  • Tải Nox
Tải APK
Sự kiện > Trang chủ

TỔNG HỢP CÁC SỰ KIỆN NHẬN VÀNG RÒNG


1. Đua Top Lực Chiến Nhận Vàng Ròng
    - Thời gian: 10:29 29/07/2022 - 10:00 26/08/2022
    - Chi tiết: Xem tại đây


2. Đua Top Bang Hội Nhận Vàng Ròng
    - Thời gian: 10:29 29/07/2022 - 10:00 19/08/2022
    - Chi tiết: Xem tại đây

3. Đạt Cấp 350 Đầu Tiên Nhận Vàng Ròng
    - Thời gian: 10:29 29/07/2022 - Đến khi hết quà
    - Chi tiết: Xem tại đây

4. Mua Trước Thần Long Nhận Vàng Ròng
    - Thời gian: 10:00 25/07/2022 - 23:59 29/07/2022 hoặc cho đến khi hết 99 phần
    - Chi tiết: Xem tại đây


5. Đạt VIP 10 Đầu Tiên Nhận Vàng Ròng
    - Thời gian: 10:29 29/07/2022 - Đến khi có người đầu tiên đạt VIP 10
    - Chi tiết: Xem tại đây

6. Điền Thông Tin Số Điện Thoại Nhận Vàng Ròng
    - Thời gian: 10:29 29/07/2022 - 23:59 12/08/2022
    - Chi tiết: Xem tại đây

Anh Hùng nhớ theo dõi Fanpage Long Chiến Truyền Kỳ để cập nhật thông tin sự kiện sớm nhất nhé

--------BQT Long Chiến Truyền Kỳ---------

Các tin liên quan

Nội dung đang được cập nhật